twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :) UNICEF

Destin...de Liviu Ioan-Muresan


Desenaţi cu creta o linie peste care să nu trec
niciodată,
chiar dacă mă voi apropia cu sfială
să o privesc.
Desenaţi o linie lungă cît cercul pămîntului,
de la poli spre ecuator o voi urma
odată mă voi împiedica sau cineva
mă va împinge dincolo
şi va fi consemnat
accidentul vieţii mele
la care doar curiozitatea
şi teama
m-au îndemnat